Harmonia delectabilis

Viděli jste nás

27. 8. 2011
Klášter Želiv
Koncert festivalu Želivské slavnosti
Hudba z želivského archivu
F. X. Brixi: Petrus Lacrimans

Soli: Irena Troupová, Pavla Štěpničková, Ondřej Šmíd, Martin Vodrážka

7. 12. 2011
Velká aula Karolina
Adventní koncert pod záštitou děkana MFF UK
F. I. Tůma: sonata e moll, J. S. Bach: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61
Wir müssen durch viel Trübsal BWV 146
Soli: Irena Troupová, Daniela Čermáková, Ondřej Šmíd, Ivo Michl
Lukáš Vendl – cembalo

28. 8. 2010
Klášter Želiv
Koncert festivalu Želivské slavnosti
Hudba z želivského archivu
Soli: Irena Troupová, Marie Žárská, Karel Procházka, Ivo Michl

17. 9. 2009
Kostel u Salvátora
Zahajovací koncert festivalu Svatováclavské slavnosti
Hudba anglických králů
Händel, Purcell
Vocal Collegium, Harmonia Delectabilis, dir. John Bowley
Lukáš Vendl – varhanní pozitiv

5. 7. 2009
Valtice
Zahajovací koncert MLŠSH Valtice
Severoněmecké kantáty
D. Buxtehude, Ch. Berhhard, N. Bruhns, Ch. Geist
Soli: Irena Troupová, Ivo Michl

11. 4. 2008
České muzeum hudby
Requiem
Žalm 115 Credidi, Miserere c moll
Zelenka, Tůma
Ensemble Guillaume
Soli: I. Troupová, P. Štěpničková, O. Šmíd, I. Michl

8. 1. 2008
Sv. Jan na prádle
O, di Betlemme … cantate pastorali
Canzoni da sonare a quattro
Scarlatti, Frescobaldi
Soli: A. Kohoutková, M. Prchlíková

14. 12. 2007
Muzeum Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Písně vánoční a adventní
Michna z Otradovic
Sbor Mistr Jakoubek ze Stříbra

2. 12. 2007
Nové Město na Moravě, Hlas volajícího
Ach Herr, straf mich nicht
Buxtehude, J. S. Bach, Bernhard, Biber
Sólisté: I. Troupová, I. Michl

16. 11. 2007
České muzeum hudby
Miserere, Requiem d moll, Žalm 129
Tůma, Zelenka
Ensemble Guillaume
Sólisté: I. Troupová, P. Štěpničková, O. Šmíd, I. Michl

22. 9. 2007
Svatováclavské slavnosti, Želivský klášter
Díla mistrů želivského archivu
Sólisté: I. Troupová, H. Pellarová

21. 8. 2007
Convivium, Želivský klášter
Kantáty se zobcovou flétnou, triové sonáty
Telemann,  J. S. Bach, Quantz

23. 6. 2007
Kostel Sv. Anny Javorná
Telemann, Quantz, J. S. Bach
Sólo: H. Pellarová

25. 5. 2007
Hudební nešpory v červeném kostele, Brno
Křest CD Aus der Tiefe …
Brentner, Vivaldi, Štědroň
Sólo: H. Pellarová

21. 8., 22. 8. 2006
Kostel ČCE Střešovice, zámek  Jemniště
O Herr …
Schein, J. S. Bach
Ensemble  Guillaume
Sólo: I. Troupová

11. 10. 2006
Sál Pražského Hlaholu
Ich bin vergnügt
Braniborský koncert č. 5, kantáta Ich habe genug
Tůma, J. S. Bach
Sólo: I. Troupová

10. 11. 2006
České muzeum hudby
Koncert téměř adventní
Brentner, Schein, Zelenka, J. S. Bach
Ensemle Guillaume
Sólisté: I. Troupová, P. Štěpničková, O. Šmíd, M. Pospíšil

9. 4., 25. 4. 2006
Korandův sbor ČCE Plzeň, zámek Brandýs nad Labem
Actus Tragicus
Braniborský koncert č. 4
Žalm 129 De profundis
J. S. Bach, Zelenka
Sólisté: H. Pellarová, P. Štěpničková, O. Šmíd, I. Michl

16. 1. 2006
Strašnice, sbor ČCE
J. S. Bach, Geist
Sólisté: P. Štěpničková, I. Michl

9. 12. 2005
Dobříš, ČCE
Bernhard, Bach, Rosenmüller
Sólo: H. Pellarová

28. 8. 2005
Theatrum Kuks
Magnificat
Šimon Brixi
Bonifantes

21. 6., 25. 6. 2005
Kladno
Korunovační žalmy
G. F. Händel
Chorus Carolinum

3. 4. 2005
Smíchov, modlitebna CB
Kantáty s obligátními varhanami
J. S. Bach

12. 10. 2004
Emauzský klášter
Zpěvy o válce a lásce
Monteverdi
Collegium 419

25. 9. 2004
Slánský podzim
Svatováclavská mše in C
Michna z Otradovic
Sólisté: H. Pellarová, B. Sojková, P. Štěpničková, O. Šmíd, Č. Svoboda, I. Michl

a další …